financieringsoplossingen voor vendoren

  • NL-FUND ADVISEERT VENDOREN OVER HET OPRICHTEN VAN EEN EIGEN FINANCIERINGSFONDS
  • NL-FUND ADVISEERT VENDOREN OVER HET OPRICHTEN VAN EEN EIGEN FINANCIERINGSFONDS

Over NL-FUND

Fabrikanten, Importeurs en Resellers - de algemene term is ‘Vendoren’ - zien zich steeds vaker geconfronteerd met een gebrek aan financieringsmogelijkheden van hun klanten. De klant wil wel kopen, maar beschikt niet over de financiële ruimte om dit te realiseren, zelfs wanneer er sprake is van een positieve business case.

Om die reden kunnen Vendoren ervoor kiezen om een eigen financieringsfonds in het leven te roepen. Dit fonds speelt vervolgens een rol in het financieren van de klanten van de Vendor, door het aantrekken van funding bij financiële instellingen. Het fonds beheert een portefeuille contracten die door de Vendor met eindklanten zijn afgesloten. Vanzelfsprekend blijft de Vendor zelf nauw betrokken bij de werking van het fonds en speelt deze ook een grote rol in het beperken van de risico’s binnen de portefeuille. Met deze manier van financieren wordt ingespeeld op de huidige trend, waarbij steeds meer vraag is naar gebruik in plaats van bezit ('as-a-service’).

NL-Fund heeft de kennis hierover gebundeld en adviseert Vendoren in de MKB markt omtrent het oprichten van een eigen financieringsfonds. NL-Fund structureert en beheert het fonds, zoekt de meest geschikte funding partner(s) en adviseert over de economische, juridische en praktische vereisten waaraan moet worden voldaan.