Meteen naar de inhoud

NL Fund – Contract Based Financing

1. Financiering van Managed Services contracten

NL-Fund richt zich op het financieren van zgn. ‘managed services’ contracten die Vendoren ‘as-a-service’ aanbieden aan hun klanten. Deze managed services contracten betreffen een breed palet aan ICT-diensten, zoals bijvoorbeeld ICT-netwerkinfrastructuur (glasvezel, wifi), cloud data-storage, workplace management, beveiliging, audio-visuele apparatuur, digital signage, etc.

Managed services contracten hebben de volgende kenmerken:

  • de combinatie van hardware, software en diensten zoals netwerkbeheer, maintenance, remote control, security management, uptime management, incident management, fix&repair, en andere verwante diensten in één pakket;
  • de vergoeding is tegen een all-in maandbedrag (of per kwartaal), voor een vaste looptijd van (gemiddeld) 36 tot 72 maanden;
  • de aangeboden dienstverlening is gebaseerd op standaard technologie.

Ook de levering van energie equipment (zonnepanelen, turbines, cv-ketels, isolatie, beheer, alles in één pakket) komen in aanmerking voor managed services contracten.

De diensten van NL-Fund betreffen niet enkel de financiering van de contracten en het risico-beheer, maar ook de administratie van de gefinancierde contracten wordt verzorgd met inbegrip van collection, afhandeling van het betalingsverkeer en koppeling met uw eigen administratie

2. Trend in de markt

In de voorbije jaren is in de brede ICT-markt een trend zichtbaar waarbij bedrijven en organisaties steeds meer de voorkeur geven aan gespreide uitgaven, in plaats van een forse ‘upfront’ investering in ICT. Een transitie van capex naar opex dus, ‘van bezit naar gebruik’.

Dit gebeurt om een aantal redenen: overzichtelijk budgetteren, flexibiliteit, gemak en vooral ook: geen forse financieringsbehoefte voor de eindgebruiker, dat is een groot voordeel.

Ook voor de Vendor biedt dit model voordelen: hij neemt als het ware de financieringsbehoefte over, hij bouwt immers een langetermijn relatie op met zijn klant, en hij kan flexibel inspelen op de vraag.

Er is echter één groot nadeel voor de Vendor: zijn financiële ruimte wordt zwaar belast door alle kosten die hij moet maken om het contract ‘up and running’ te krijgen. Er ontstaat immers een financieringsbehoefte, niet enkel voor de aanschaf van de apparatuur, maar ook voor projectkosten, transitiekosten, implementatiekosten en andere noodzakelijke kosten om het managed services contract op te starten. De financiering hiervan vereist een aanzienlijk werkkapitaal in hoofde van de Vendor en is lastig te realiseren met klassieke financieringsformules. Terwijl juist de vraag toeneemt, vormt dit een forse rem op de groei.

3. De oplossing van NL-Fund

NL-Fund realiseert de bevoorschotting van ‘gecontracteerde kasstromen’, door de contracten van de Vendoren – voor de looptijd ervan – in bundels over te nemen. Dit gebeurt in een klassieke fondsenstructuur, die als SPV worden opgericht. Het fonds wordt volledig juridisch eigenaar van de contracten, maar legt de dienstverlening aan de klant terug bij de Vendor. Deze blijft het gezicht naar de klant toe, terwijl de diensten van het fonds slechts gedeeltelijk gedisclosed worden richting de eindklanten.

De bevoorschotting werkt als volgt: de vaste kasstroom van managed services contracten wordt voor een groot gedeelte upfront betaald, waardoor de Vendor per direct over de middelen beschikt om de aanvangsinvestering te dekken. Het resterende gedeelte wordt gedurende de looptijd van het contract uitgekeerd, gelijk met de ontvangen betalingen afkomstig van de eindklant.

Onderdeel van deze formule is dat de Vendor verantwoordelijk blijft voor het debiteurenrisico, wat door een goede selectie ‘aan de poort’ door de fondsbeheerder zelf gemitigeerd wordt.

Tevens wordt een back-up dienstverlener in stelling gebracht, om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Om die reden moet de oplossing die de Vendor biedt in hoge mate gestandaardiseerd zijn, volledig maatwerk is niet geschikt.

Als een contract zou wijzigen, bijvoorbeeld in verband met een veranderde klantbehoefte, kan de Vendor de contracten soepel terugkopen en weer opnieuw inbrengen.

NL-Fund biedt op deze manier een flexibele formule, die speciaal ontwikkeld is voor managed services contracten. Een slimme manier om business te ondersteunen en versneld te groeien.

4. Voor wie?

NL-Fund richt zich op middelgrote Vendoren, die jaarlijks tenminste €2mln aan langlopende managed service contracten genereren bij een breed aantal zakelijke klanten. Deze Vendoren zijn actief in ICT markten als IT infrastructuur, werkplekbeheer, beveiliging, audio-visuele dienstverlening, maar ook in de brede markt van energie-transitie.

De Vendor heeft een goede marktpositie en bij voorkeur een groot aantal eindklanten. In principe worden alle managed services contracten in het fonds ondergebracht.

5. Partners

NL-Fund werkt sinds 2014 als onafhankelijke fondsmanager van 2 fondsen. NL-Fund werkt samen met partners, met financieel krachtige geldverstrekkers en een trusted party voor betalingsverkeer, risk management en juridische zaken.

Info@nl-fund.nl