Contract based financing

NL-Fund is oprichter en beheerder van een tweetal fondsen, die als doel hebben ICT-contracten over te nemen van Vendoren in de (brede) ICT-wereld.

Fabrikanten, Importeurs en Resellers - de algemene term is ‘Vendoren’ - zien zich steeds vaker geconfronteerd met een gebrek aan financieringsmogelijkheden van hun klanten. De klant wil wel kopen, maar beschikt niet over de financiële ruimte om dit te realiseren, zelfs wanneer er sprake is van een positieve business case. Om die reden is het model ‘Managed Services’ in het leven geroepen, ook nog aangeduid als ‘x-as-a-service’.

Dankzij dit model betaalt de klant een maandelijks bedrag, meestal ‘all-in’ voor de dienst. Op die manier is het voor de klant makkelijke budgetteren. Tegelijk betekent dit een forse druk op het werkkapitaal van de Vendor, die ingeval van groei steeds meer werkkapitaal nodig heeft om de aanvangskosten en investeringen die met een Managed Service contract gepaard gaan te kunnen dekken.

Om die reden kunnen Vendoren ervoor kiezen om contracten te verkopen aan een derde partij, in dit geval een fonds, die een koopprijs betaalt bij de start, en daarna over de looptijd van het contract, waardoor bij de Vendor de druk op het werkkapitaal verdwijnt. Het fonds wordt juridisch eigenaar van de contracten - gedurende de looptijd. De Vendor blijft het gezicht naar de klant en blijft de diensten verlenen, maar ontvangt dus een deel van de opbrengst van het contract ‘upfront’. Onderdeel van deze formule is dat de Vendor verantwoordelijk blijft voor het debiteurenrisico.

NL-Fund heeft de kennis hierover gebundeld, structureert en beheert de fondsen.

Meer weten? We horen graag van u!